logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Trị giá xuất khẩu cao su đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua nhờ giá cao su tăng mạnh. 10/11/2021

 

Lượng cao su xuất khẩu quý III đạt 574,91 nghìn tấn, trị giá 948,59 triệu USD, lần lượt giảm gần 9% và tăng 21% so với quý III/2020. Trị giá xuất khẩu cao su đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua nhờ giá cao su tăng mạnh.

 

Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong quý III, Việt Nam xuất khẩu được 574,91 nghìn tấn cao su, trị giá 948,59 triệu USD, giảm 8,9% về lượng, nhưng tăng 20,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

 

Mặc dù lượng cao su xuất khẩu giảm, nhưng trị giá xuất khẩu cao su của Việt Nam trong quý III vẫn đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua nhờ giá cao su tăng mạnh. Giá xuất khẩu cao su của Việt Nam trong quý III đạt bình quân 1.650 USD/tấn, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm 2020.

 

Cao su của Việt Nam được xuất khẩu chủ yếu sang các thị trường thuộc khu vực châu Á, chiếm tới 88,5% tổng trị giá xuất khẩu cao su của cả nước, với 509,69 nghìn tấn, trị giá 839,4 triệu USD, giảm 13,1% về lượng, nhưng tăng 15% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

 

Trong quý III, trị giá xuất khẩu cao su sang tất cả các khu vực đều tăng so với cùng kỳ năm 2020, trong đó tăng mạnh nhất là châu Mỹ tăng 106,3%, châu Âu tăng 96,4%, châu Phi tăng 89,8% và châu Đại Dương tăng 128,8% so với cùng kỳ năm 2020.

 

Về chủng loại, trừ xuất khẩu một số chủng loại cao su (hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp, Latex, RSS3, cao su hỗn hợp, cao su tái sinh, cao su tổng hợp...) giảm, thì phần lớn các chủng loại cao su xuất khẩu của Việt Nam trong quý 3/2021 đều tăng so với cùng kỳ năm 2020.

 

Tính chung 10 tháng năm 2021, theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp, xuất khẩu cao su tăng cả lượng và trị giá so với cùng kỳ năm trước với mức tăng lần lượt là 13,9% và 46,5%. Giá xuất khẩu bình quân mặt hàng cao su 10 tháng năm nay đạt 1.680 USD/tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

 

https://ndh.vn/hang-hoa/tri-gia-xuat-khau-cao-su-cao-nhat-trong-nhieu-nam-du-luong-giam-1303340.html

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ