logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

VRG bàn giao doanh nghiệp cổ phần hóa sang công ty cổ phần 17/12/2021

 

Ngày 17/12, VRG đã tổ chức Hội nghị thực hiện bàn giao doanh nghiệp cổ phần hóa sang công ty cổ phần Công ty mẹ – Tập đoàn cùng 20 công ty TNHH MTV Cao su, 4 đơn vị sự nghiệp.

 

Công ty mẹ – Tập đoàn ký bàn giao tại hội nghị

 

Tại hội nghị, VRG đã bàn giao Công ty mẹ – Tập đoàn cùng 20 công ty TNHH MTV Cao su, 4 đơn vị sự nghiệp, bao gồm: Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Dầu Tiếng, Phú Riềng, Bình Long, Lộc Ninh, Krông Buk, Ea H’leo, Chư Sê, Chư Prông, Chư Păh, Mang Yang, Kon Tum, Bình Thuận, Quảng Trị, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hương Khê Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Nam Giang Quảng Nam; Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su, Tạp chí Cao su VN, Trung tâm Y tế Cao su, Viện Nghiên cứu Cao su VN.

 

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng ký bàn giao tại hội nghị

 

Do bị ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài, Tập đoàn có qui mô lớn và việc thực hiện cổ phần hóa (CPH) đồng thời 24 đơn vị thành viên 100% vốn Tập đoàn cùng với CPH Công ty mẹ – Tập đoàn nên khối lượng công việc lớn. Tập đoàn đã thực hiện phù hợp với quy trình, qui định về việc chuyển doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

 

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng ký bàn giao tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Anh – UV Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp biểu dương nỗ lực, sự chủ động của ban chỉ đạo CPH, Tổ giúp việc CPH Tập đoàn đã quyết liệt, quyết tâm cao trong quá trình quyết toán và bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần.

 

Ông Nguyễn Hoàng Anh – UV Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị

 

“Kết thúc công tác bàn giao doanh nghiệp CPH sang công ty cổ phần chưa hẳn là trọn vẹn công tác sắp xếp, đổi mới Tập đoàn. Do đó, tôi đề nghị Tổ đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Tập đoàn phối hợp cùng HĐQT công ty cổ phần tiếp tục triển khai các công việc theo Quyết định số 243/QĐ-UBQLV ngày 14/6/2021. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị điều hành, nâng cao năng lực cạnh tranh, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng suất, hiệu quả cổ tức và đời sống người lao động. Quan tâm đầu tư, phát huy lĩnh vực ngành nghề kinh doanh để Tập đoàn ngày càng phát triển. Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tập đoàn, tạo mọi điều kiện để Tập đoàn phát triển ổn định” – ông Nguyễn Hoàng Anh, chỉ đạo.

 

Tổng Công ty Cao su Đồng Nai ký bàn giao tại hội nghị

 

Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long ký bàn giao tại hội nghị

 

Quang cảnh hội nghị

 

http://tapchicaosu.vn/2021/12/17/vrg-ban-giao-doanh-nghiep-co-phan-hoa-sang-cong-ty-co-phan/

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ