logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

VRG thông qua phương án cổ phần hóa 26/09/2017

Ngày 25/9, tại TP.HCM, Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN (VRG) đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2017 bất thường để thông qua Phương án Cổ phần hóa (CPH) Công ty Mẹ – Tập đoàn.

 

Quang cảnh Hội nghị sáng 25/9

Quang cảnh Hội nghị sáng 25/9

Tham dự Hội nghị, về phía Bộ NN&PTNT, có ông Nguyễn Văn Vũ – Vụ Quản lý Doanh nghiệp, Thành viên Ban chỉ đạo CPH Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN. Về phía lãnh đạo VRG có ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ; ông Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch CĐ Cao su VN và 635 đại biểu đại diện cho 54.509 lao động có mặt tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của 20 công ty con là công ty TNHH MTV là công ty nông nghiệp và 4 đơn vị sự nghiệp.

Đại diện Bộ NN&PTNT đọc quyết định CPH Công ty Mẹ - Tập đoàn

Đại diện Bộ NN&PTNT đọc quyết định CPH Công ty Mẹ – Tập đoàn

Thực hiện quy trình CPH doanh nghiệp 100% vốn nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ; Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; phát huy quyền dân chủ trực tiếp của NLĐ; tạo điều kiện để NLĐ được biết, được tham gia ý kiến, được giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của NLĐ trong quá trình CPH VRG.

Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận phát biểu tại Hội nghị

Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận phát biểu tại Hội nghị

Sau quá trình triển khai thực hiện kế hoạch CPH đã được phê duyệt, đến ngày 31/8/2017, Công ty Mẹ – Tập đoàn đã được Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định số 3551/QĐ-BNN-QLDN, về việc xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa. Trên cơ sở đó, VRG đã xây dựng Phương án cổ phần hóa, tổ chức công khai và xin ý kiến đóng góp của toàn thể NLĐ để hoàn thiện, trình Ban Chỉ đạo CPH, trình Bộ NN&PTNT và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ban lãnh đạo Tập đoàn và các đại biểu tham dự Hội nghị

Ban lãnh đạo Tập đoàn và các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu đã nghe báo cáo về quá trình thực hiện CPH Công ty Mẹ – Tập đoàn; báo cáo tóm tắt dự thảo phương án CPH Công ty Mẹ – Tập đoàn trong đó bao gồm 20 công ty con là công ty TNHH MTV là công ty nông nghiệp và 4 đơn vị sự nghiệp, với các nội dung: Thực trạng doanh nghiệp ở thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp; kết quả xác định giá trị doanh nghiệp; hình thức cổ phần hóa, vốn điều lệ và quy mô vốn điều lệ; phương thức bán và giá khởi điểm; đối tượng chào bán cổ phần;  phương án sử dụng lao động; phương án sử dụng đất; phương án sản xuất kinh doanh sau CPH; Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn sau khi chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần…

Chủ tịch HĐTV VRG Võ Sỹ Lực phát biểu khai mạc Hội nghị

Chủ tịch HĐTV VRG Võ Sỹ Lực phát biểu khai mạc Hội nghị

Sau CPH Tập đoàn có tên giao dịch là Tập đoàn Cao su VN – Công ty cổ phần; vốn điều lệ 40.000 tỷ đồng, mệnh giá 10.000 đồng/01 cổ phần. Về cơ cấu tổ chức quản lý, Công ty Mẹ có: Hội đồng quản trị; TGĐ; Ban Kiểm soát và bộ máy giúp việc. 20 công ty nông nghiệp vẫn là doanh nghiệp do Công ty Mẹ – Tập đoàn sở hữu 100% vốn, 4 đơn vị sự nghiệp sẽ hoạt động theo mô hình Công ty khoa học Công nghệ và Công ty xã hội 100% vốn Tập đoàn.

Chủ tịch CĐ Cao su VN báo cáo kết quả góp ý về phương án CPH

Chủ tịch CĐ Cao su VN báo cáo kết quả góp ý về phương án CPH

Về thương thức bán cổ phần, sẽ thực hiện bán đấu giá công khai trước; căn cứ kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu sẽ tổ chức bán cho NLĐ, tổ chức CĐ và nhà đầu tư chiến lược theo quyết định phê duyệt Phương án CPH của Thủ tướng phủ. Về giá khởi điểm, Tập đoàn thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ với mức 13.000 đồng/cổ phần. Địa điểm bán đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM. Thời hạn hoàn thành việc bán cổ phần, Tập đoàn đề nghị Bộ chủ quản, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận thời gian hoàn thành bán cổ phần lần đầu là 03 tháng kể từ ngày Phương án CPH được duyệt.

 

Bình Nguyên; nh: Tùng Châu

http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-nganh/vrg-thong-qua-phuong-an-co-phan-hoa.html

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ