logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Xuất khẩu cao su tháng 3 tăng gần 30% nhờ nhu cầu thế giới phục hồi 06/04/2022

 

Trong tháng 3, xuất khẩu cao su tăng mạnh gần 30% về cả lượng và giá trị. Trong năm 2022, ngành cao su được dự báo hưởng lợi từ nhu cầu của thế giới tiếp tục cao, trong khi sản lượng ở mức thấp.

 

Theo ước tính của Bộ Công Thương, xuất khẩu cao su trong tháng 3 đạt 130 nghìn tấn, trị giá 233 triệu USD, tăng 27,9% về lượng và tăng 28,2% về trị giá so với tháng 2. Giá cao su xuất khẩu bình quân ở mức 1.792 USD/tấn, gần như không đổi so với tháng 2.

 

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cao su đạt khoảng 424 nghìn tấn, trị giá 746 triệu USD, tăng 4,6% về lượng và tăng 10,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

 

Trong 2 tháng đầu năm 2022, các chủng loại cao su xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp, Latex, SVR3L, SVR10, RSS3, SVRCV60.

 

Trong đó, hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp là mặt hàng được xuất khẩu nhiều nhất, chiếm 64,3% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, đạt 189 nghìn tấn, trị giá 329 triệu USD, giảm 1,3% về lượng, nhưng tăng 8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

 

Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tới 99,6% tổng lượng hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp xuất khẩu của cả nước, với 188,5 nghìn tấn, trị giá 327,54 triệu USD, giảm 1,1% về lượng, nhưng tăng 8,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

 

Trong 2 tháng đầu năm 2022, nhiều chủng loại cao su xuất khẩu tăng mạnh cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2021, trong đó đáng chú ý như: Cao su tổng hợp, cao su hỗn hợp (HS: 4005), Skim block, SVR3L, SVR10, RSS3... Tuy nhiên, các chủng loại này chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam. 

 

Như vậy, xuất khẩu cao su Việt Nam trong những tháng đầu năm khá thuận lợi khi nhu cầu thế giới phục hồi. Trong năm 2022, thị trường cao su thế giới được dự báo có nhiều yếu tố hỗ trợ.

 

Mới đây, Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) ước tính sản lượng cao su toàn cầu năm 2022 đạt khoảng 14,55 triệu tấn, tiêu thụ ở mức 14,39-14,82 triệu tấn. Tiêu thụ cao su được dự báo sẽ tăng 2,5%, do đó, sản lượng năm 2022 có thể ít hơn nhu cầu.

 

ANRPC dự báo, yếu tố hỗ trợ giá cao su năm 2022 bao gồm điều kiện thời tiết và dịch Covid-19 khiến nhu cầu găng tay cao su và quần áo bảo hộ cá nhân tăng.

 

Tuy nhiên, những thách thức có thể ảnh hưởng đến nhu cầu cao su bao gồm thiếu chất bán dẫn có thể ảnh hưởng đến sản xuất ô tô, tình trạng thiếu container, chi phí vận tải cao và thông quan chậm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng

 

https://vietnambiz.vn/xuat-khau-cao-su-thang-3-tang-gan-30-nho-nhu-cau-the-gioi-phuc-hoi-20224685240308.htm

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ