logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Xuất khẩu dầu thô giảm, nhập khẩu tăng mạnh 17/01/2019

 

Năm 2018 nhập siêu nhóm hàng dầu thô 553,83 triệu USD (trong khi năm 2017 xuất siêu nhóm hàng này lên tới 2,4 tỷ USD).

Xuất khẩu dầu thô giảm, nhập khẩu tăng mạnh

 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu dầu thô trong tháng 11/2018 sụt giảm cả về lượng và kim ngạch; sang tháng 12/2018 mặc dù tăng nhẹ 3,5% về lượng nhưng kim ngạch vẫn giảm 7,3% so với tháng trước đó, đạt 350.113 tấn, tương đương 150,89 triệu USD.

 

Tính chung cả năm 2018 xuất khẩu dầu thô của cả nước giảm mạnh 41,9% về lượng và giảm 23,8% về kim ngạch so với năm 2017, đạt 3,96 triệu tấn, tương đương 2,19 tỷ USD.

 

Giá xuất khẩu trong tháng 12/2018 mặc dù giảm 10,4% so với tháng 11/2018 và giảm 12,4% so với tháng 12/2017, đạt 431 USD/tấn, nhưng tính trung bình cả năm 2018 giá xuất khẩu vẫn tăng mạnh 31% so với cùng kỳ, đạt 553,3 USD/tấn.

 

Ngược lại, nhập khẩu dầu thô vào Việt Nam năm 2018 lại tăng rất mạnh 337,6% về lượng và tăng 475,8% về kim ngạch so với năm 2017, đạt 5,17 triệu tấn, tương đương 2,74 tỷ USD. Giá dầu thô nhập khẩu tăng 31,6%, đạt 530,9 USD/tấn.

 

Như vậy, năm 2018 nhập siêu nhóm hàng dầu thô 553,83 triệu USD (trong khi năm 2017 xuất siêu nhóm hàng này lên tới 2,4 tỷ USD).

 

Thị trường Đông Nam Á dẫn đầu về tiêu thụ dầu thô của Việt Nam; riêng tháng 12/2018 xuất sang thị trường này tăng rất mạnh 351% về lượng và tăng 341,5% về kim ngạch so với tháng trước đó, đạt 201.739 tấn, tương đương 89,43 triệu USD. Tính chung cả năm 2018, xuất sang thị trường này vẫn giảm 40,5% về lượng và giảm 21,5% về kim ngạch so với năm 2017, đạt 1,27 triệu tấn, tương đương 695,66 triệu USD, chiếm trên 32% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô của cả nước.

 

Thái Lan đứng đầu thị trường Đông Nam Á về tiêu thụ dầu thô của Việt Nam với 963.721 tấn, tương đương 541,59 triệu USD (giảm 6,2% về lượng nhưng tăng 21,7% về kim ngạch so với năm 2017); sau đó là Singapore 227.348 tấn, tương đương 111,8 triệu USD (giảm 58,5% về lượng và giảm 48,3% về kim ngạch); Malaysia 79.185 tấn, tương đương 42,27 triệu USD (giảm 85,8% về lượng và giảm 81,2% về kim ngạch).

 

Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn thứ 2 về dầu thô của Việt Nam (sau khối Đông Nam Á) chiếm 27% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô của cả nước, đạt 1,06 triệu tấn; tương đương 594,46 triệu USD, giảm mạnh 56,8% về lượng và giảm 43,4% về kim ngạch so với năm 2017. Giá dầu thô xuất sang Trung Quốc tăng mạnh 31%, đạt trung bình 561 USD/tấn.

 

Trong khi xuất khẩu dầu thô sang các thị trường bị sụt giảm so với năm 2017 thì riêng thị trường Australia vẫn tăng mạnh 29,7% về lượng, đạt 822.865 tấn và kim ngạch tăng 61,8%, đạt 450,95 triệu USD. Giá xuất khẩu cũng tăng 24,8%, đạt 548 USD/tấn.

 

Ngoài các thị trường lớn trên, Việt Nam còn xuất khẩu sang Nhật Bản 347.320 tấn dầu thô, tương đương 194,51 triệu USD, giảm 57,2% về lượng và giảm 42,3% về kim ngạch so với năm ngoái; sang Mỹ 132.671 tấn, tương đương 68,42 triệu USD, giảm 40% về lượng và giảm 24,6% về kim ngạch và sang Hàn Quốc 188.876 tấn, tương đương 111,19 triệu USD, giảm 19,9% về lượng nhưng tăng 9,5% về kim ngạch.

 

Xuất khẩu dầu thô năm 2018

Thị trường

Năm 2018

+/- so với năm 2017 (%) *

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

3.957.818

2.189.864.904

-41,85

-23,84

Trung Quốc

1.059.710

594.460.341

-56,82

-43,4

Thái Lan

963.721

541.586.192

-6,19

21,65

Australia

822.865

450.951.287

29,72

61,84

Nhật Bản

347.320

194.505.115

-57,18

-42,34

Singapore

227.348

111.800.132

-58,54

-48,29

Hàn Quốc

188.876

111.192.260

-19,92

9,53

Mỹ

132.671

68.423.923

-40,13

-24,64

Malaysia

79.185

42.273.172

-85,79

-81,22

(*Tính toán từ số liệu của TCHQ)

 

http://vinanet.vn/thuong-mai-cha/xuat-khau-dau-tho-giam-nhap-khau-tang-manh-707119.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ