logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
1 Loại văn bản: Thông báo - Số: 272/TB-VPCP
V/v Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19
Nơi ban hành: Văn phòng Chính Phủ
272/TB-VPCP (22/10/2021)
247 KB
2 Loại văn bản: Thư ngõ - Số: THU NGO BNNPTNT - 1866
Thư ngỏ gửi Quý Hiệp hội Ngành hàng và Cộng đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
THU NGO BNNPTNT - 1866 (05/07/2021)
3.2 MB
3 Loại văn bản: Quyết định - Số: 22/2021-QĐ-TTg
V/v tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
22/2021-QĐ-TTg (02/07/2021)
315 KB
4 Loại văn bản: Quyết định - Số: 984/QĐ-TTg
V/v ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2024 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
984/QĐ-TTg (23/06/2021)
601 KB
5 Loại văn bản: Công văn - Số: 4031/VPCP-QT
V/v đề xuất của một số cơ quan, đơn vị đóng góp cho Qũy vắc-xin phòng, chống Covid-19
Nơi ban hành: Văn phòng Chính Phủ
4031/VPCP-QT (16/06/2021)
129 KB
6 Loại văn bản: Thông báo - Số: 960/TB-VP
V/v kết luận của đồng chí Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng ở bộ, ngành Trung Ương, địa phương năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021
Nơi ban hành: Khác ...
960/TB-VP (15/04/2021)
231 KB
7 Loại văn bản: Kế hoạch - Số: 479/KH-UBQLV
V/v Kế hoạch Công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
479/KH-UBQLV (05/04/2021)
3.8 MB
8 Loại văn bản: Quyết định - Số: 497/QĐ-BTP
V/v ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
Nơi ban hành: Khác ...
497/QĐ-BTP (29/03/2021)
424 KB
9 Loại văn bản: Thông tư - Số: 15/2021-TT-BTC
V/v quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
15/2021-TT-BTC (18/02/2021)
1.7 MB
10 Loại văn bản: Quyết định - Số: 17/QĐ-UBQLV
V/v Ban hành chương trình hành động của Ủy ban Quản lý vốn NN tại DN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
17/QĐ-UBQLV (19/01/2021)
6.4 MB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »