logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
141 Loại văn bản: Nghị định - Số: 51/2016-NĐ-CP
Nghị định : Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Nơi ban hành: Chính phủ
51/2016-NĐ-CP (13/06/2016)
396 KB
142 Loại văn bản: Nghị định - Số: 37/2016/NĐ-CP
Nghị định : Quy định và chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Nơi ban hành: Chính phủ
37/2016/NĐ-CP (15/05/2016)
640 KB
143 Loại văn bản: Thông tư - Số: 03/2016TT-BNNPTNT
Ban hành danh mục Thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; Công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
03/2016TT-BNNPTNT (21/04/2016)
9.8 MB
144 Loại văn bản: Thông tư - Số: 08/2016/TT-BCA
Thông tư : Quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp
Nơi ban hành: Bộ Công An
08/2016/TT-BCA (16/02/2016)
613 KB
145 Loại văn bản: Thông tư - Số: 53/2016/TT-BTC
Thông tư : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
53/2016/TT-BTC (21/03/2016)
239 KB
146 Loại văn bản: Công văn - Số: 67/BHXH-CSXH
Công văn : Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 63/2015/NĐ-CP của Chính phủ
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
67/BHXH-CSXH (07/01/2016)
231 KB
147 Loại văn bản: Nghị định - Số: 03/2016/NĐ-CP
Nghị định : Quy định chi tiết biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
Nơi ban hành: Chính phủ
03/2016/NĐ-CP (05/01/2016)
1.9 MB
148 Loại văn bản: Thông tư - Số: 219/2015/TT-BTC
Thông tư : hướng dẫn một số nội dung Nghị Định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước và doanh nghiệp quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
219/2015/TT-BTC (31/12/2015)
611 KB
149 Loại văn bản: Thông tư - Số: 44/2015-TT-BLĐTBXH
Thông tư : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
44/2015-TT-BLĐTBXH (22/10/2015)
1.4 MB
150 Loại văn bản: Nghị định - Số: 122/2015/NĐ-CP
Nghị định : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có sử dụng theo HĐLĐ
Nơi ban hành: Chính phủ
122/2015/NĐ-CP (14/12/2015)
346 KB