logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
171 Loại văn bản: Nghị định - Số: 28/2014/NĐ-CP
Nghị định : Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Nơi ban hành: Chính phủ
28/2014/NĐ-CP (10/04/2014)
2.6 MB
172 Loại văn bản: Quyết định - Số: 397/QĐ-BNN-QLDN
Ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Cty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
397/QĐ-BNN-QLDN (10/03/2014)
1.1 MB
173 Loại văn bản: Nghị định - Số: 19/2014/NĐ-CP
Nghị định : Ban hành Điều lệ mẫu của công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu
Nơi ban hành: Chính phủ
19/2014/NĐ-CP (14/03/2014)
2 MB
174 Loại văn bản: Thông tư - Số: 09/2014/TT-BTC
Thông tư : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí đấu giá cổ phần các loại chứng khoán theo quy định của Luật chứng khoán
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
09/2014/TT-BTC (16/01/2014)
56 KB
175 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 06/CT-TTg
Chỉ thị : Về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
06/CT-TTg (12/03/2014)
196 KB
176 Loại văn bản: Công văn - Số: 2953/BTC-TCT
CÔNG VĂN : THUẾ GTGT ĐỐI VỚI MỦ CAO SU
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
2953/BTC-TCT (10/03/2014)
446 KB
177 Loại văn bản: Thông báo - Số: 85/TB-VPCP
THÔNG BÁO : KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2014 - 2015
Nơi ban hành: Văn phòng Chính Phủ
85/TB-VPCP (28/02/2014)
212 KB
178 Loại văn bản: Thông tư - Số: 22/2014/TT-BTC
THÔNG TƯ : QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
22/2014/TT-BTC (14/02/2014)
1.9 MB
179 Loại văn bản: Nghị quyết - Số: 15/NQ-CP
Nghị quyết : Về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Nơi ban hành: Chính phủ
15/NQ-CP (06/03/2014)
959 KB
180 Loại văn bản: Thông tư - Số: 21/2014/TT-BTC
Ban hành quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
21/2014/TT-BTC (14/02/2014)
56 KB