logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
201 Loại văn bản: Thông tư - Số: 187/2013/TT-BTC
Thông tư : Hướng dẫn thực hiện số 204/2013/NĐ-CP ngày 5/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2013,2014
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
187/2013/TT-BTC (05/12/2013)
637 KB
202 Loại văn bản: Nghị định - Số: 204/2013/NĐ-CP
Nghị định : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc Hội về một số giải pháp ngân sách nhà nước năm 2013, 2014
Nơi ban hành: Chính phủ
204/2013/NĐ-CP (05/12/2013)
285 KB
203 Loại văn bản: Hướng dẫn - Số: 4422/HD-BNN-TCCB
Nghi thức tổ chức trao tặng, đón nhận khen thưởng và danh hiệu thi đua
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
4422/HD-BNN-TCCB (12/12/2013)
312 KB
204 Loại văn bản: Thông tư - Số: 33/2013/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, các nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
33/2013/TT-BLĐTBXH (16/12/2013)
138 KB
205 Loại văn bản: Nghị định - Số: 209/2013/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng
Nơi ban hành: Chính phủ
209/2013/NĐ-CP (12/12/2013)
931 KB
206 Loại văn bản: Nghị định - Số: 207/2013/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Nơi ban hành: Chính phủ
207/2013/NĐ-CP (11/12/2013)
151 KB
207 Loại văn bản: Luật - Số: 45/2013/QH13
Luật đất đai
Nơi ban hành: Quốc hội
45/2013/QH13 (29/11/2013)
1.7 MB
208 Loại văn bản: Luật - Số: 44/2013/QH13
Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Nơi ban hành: Quốc hội
44/2013/QH13 (26/11/2013)
513 KB
209 Loại văn bản: Luật - Số: 39/2013/QH13
Luật : Sửa đổi bổ sung một số điều luật thi đua, khen thưởng
Nơi ban hành: Quốc hội
39/2013/QH13 (16/11/2013)
308 KB
210 Loại văn bản: Luật - Số: 43/2013/QH13
Quốc hội ban hành Luật đấu thầu
Nơi ban hành: Quốc hội
43/2013/QH13 (26/11/2013)
600 KB