logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
211 Loại văn bản: Nghị định - Số: 206/2013/NĐ-CP
Nghị định : Quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điểu lệ
Nơi ban hành: Chính phủ
206/2013/NĐ-CP (09/12/2013)
682 KB
212 Loại văn bản: Thông tư - Số: 08/2013/TT-TTCP
Thông tư : Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
Nơi ban hành: Thanh tra chính phủ
08/2013/TT-TTCP (31/10/2013)
2.1 MB
213 Loại văn bản: Thông tư - Số: 171/2013/TT-BTC
Hướng dẫn công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
171/2013/TT-BTC (20/11/2013)
161 KB
214 Loại văn bản: Thông tư - Số: 156/2013/TT/BTC
Hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế, luật sửa đổi. bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP NGÀY 27/7/2013 của Chính phủ
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
156/2013/TT/BTC (06/11/2013)
3.3 MB
215 Loại văn bản: Thông tư liên tịch - Số: 163/2013/TTLT/BTC-BNV
Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm,thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phục trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính
163/2013/TTLT/BTC-BNV (15/12/2013)
357 KB
216 Loại văn bản: Nghị định - Số: 192/2013/NĐ-CP
Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
Nơi ban hành: Chính phủ
192/2013/NĐ-CP (21/12/2013)
1.4 MB
217 Loại văn bản: Nghị định - Số: 200/2013/NĐ-CP
Quy định chi tiết Điều 11 Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trogn việc tham gia quản lý nhà nước,quản lý kinh tế xã hội
Nơi ban hành: Chính phủ
200/2013/NĐ-CP (26/11/2013)
294 KB
218 Loại văn bản: Nghị định - Số: 189/2013/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
Nơi ban hành: Chính phủ
189/2013/NĐ-CP (20/11/2013)
349 KB
219 Loại văn bản: Thông tư - Số: 27/2013/TT-BLĐTBXH
Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
27/2013/TT-BLĐTBXH (18/10/2013)
519 KB
220 Loại văn bản: Nghị định - Số: 182/2013/NĐ-CP
Nghị định : v/v quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
Nơi ban hành: Chính phủ
182/2013/NĐ-CP (14/11/2013)
247 KB