logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
241 Loại văn bản: Nghị định - Số: 15/2013/NĐ-CP
Nghị định : Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Nơi ban hành: Chính phủ
15/2013/NĐ-CP (06/02/2013)
2.1 MB
242 Loại văn bản: Nghị định - Số: 05/2013/NĐ-CP
Nghị định : Sửa đổi bổ sung một số điều về thủ tục hành chính của NĐ số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Nơi ban hành: Chính phủ
05/2013/NĐ-CP (09/01/2013)
152 KB
243 Loại văn bản: Nghị định - Số: 01/2012/NĐ-CP
Nghị định:Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ
Nơi ban hành: Chính phủ
01/2012/NĐ-CP (03/01/2013)
265 KB
244 Loại văn bản: Quyết định - Số: 38/QĐ-TTg
Quyết định: Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
38/QĐ-TTg (05/01/2013)
247 KB
245 Loại văn bản: - Số: 216/2012/TT-BTC
Thông tư : Hướng dẫn xác định tiền thuê đất đối với đất trồng cây cao su
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
216/2012/TT-BTC (10/12/2012)
164 KB
246 Loại văn bản: Thông tư - Số: 01/2013-NĐ-CP
Thông tư : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ
Nơi ban hành: Chính phủ
01/2013-NĐ-CP (03/01/2013)
421 KB
247 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 30/CT-TTg
Chỉ thị về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
30/CT-TTg (26/11/2012)
99 KB
248 Loại văn bản: Nghị định - Số: 99/2012/NĐ-CP
Nghị định : Phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp
Nơi ban hành: Chính phủ
99/2012/NĐ-CP (15/11/2012)
1.4 MB
249 Loại văn bản: Thông tư - Số: 06/2012/TT-BKHĐT
Thông tư : Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam.
Nơi ban hành: Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
06/2012/TT-BKHĐT (19/10/2012)
1.4 MB
250 Loại văn bản: Thông tư - Số: 05/2012/TT-BKHĐT
Thông tư: Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam"
Nơi ban hành: Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
05/2012/TT-BKHĐT (19/10/2012)
241 KB