logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
261 Loại văn bản: Thông báo - Số: 1387/TB-BNN-ĐMDN
Thông báo : Về việc chấp thuận kế hoạch công tác giám sát năm 2012 của KSV Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN Công ty TNHH một thành viên.
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
1387/TB-BNN-ĐMDN (10/05/2012)
103 KB
262 Loại văn bản: Quyết định - Số: 21/2012/QĐ-TTg
Quyết định : Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Qu4y hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
21/2012/QĐ-TTg (10/05/2012)
1.4 MB
263 Loại văn bản: Nghị quyết - Số: 13/NQ-CP
Nghị quyết : Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường.
Nơi ban hành: Chính phủ
13/NQ-CP (10/05/2012)
264 KB
264 Loại văn bản: Nghị định - Số: 39/2012/NĐ-CP
Nghị định : Sửa đổi 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật thi đua,khen thưởng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
Nơi ban hành: Chính phủ
39/2012/NĐ-CP (27/04/2012)
479 KB
265 Loại văn bản: Thông tư - Số: 09/2012/TT-BLĐTBXH
Thông tư : Hướng dẫn lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo NĐ số 35/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 và NĐ số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ.
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
09/2012/TT-BLĐTBXH (26/04/2012)
96 KB
266 Loại văn bản: Quyết định - Số: 514/QĐ-TTg
Quyết định : về việc phê duyệt sản xuất kinh doanh 5 năm 2011-2015 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
514/QĐ-TTg (02/05/2012)
101 KB
267 Loại văn bản: Nghị định - Số: 31/2012/NĐ-CP
Nghị định : Quy định mức lương tối thiểu chung.
Nơi ban hành: Chính phủ
31/2012/NĐ-CP (12/04/2012)
148 KB
268 Loại văn bản: Nghị định - Số: 27/2012/NĐ-CP
Nghị định : Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi dưỡng, hoàn trả cho viên chức.
Nơi ban hành: Chính phủ
27/2012/NĐ-CP (06/04/2012)
872 KB
269 Loại văn bản: Thông tư - Số: 52/2012/TT-BTC
Thông tư : Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
52/2012/TT-BTC (05/04/2012)
388 KB
270 Loại văn bản: Công văn - Số: 339/TTg-ĐMDN
Công văn : Phê duyệt phương án sắp xếp đổi mới DN 100% vốn thuộc Tập đoàn CNCSVN giai đoạn 2012 - 2015.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
339/TTg-ĐMDN (28/03/2012)
92 KB