logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
311 Loại văn bản: Nghị định - Số: 90/2011/NĐ-CP
Nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Nơi ban hành: Chính phủ
90/2011/NĐ-CP (14/10/2011)
1.1 MB
312 Loại văn bản: Quyết định - Số: 2389/QĐ-BNN-ĐMDN
Quyết định : Thành lập Hội đồng thẩm định của Tập đoàn, các TCT 91, 90, và các CT TNHH MTV thuộc Bộ.
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
2389/QĐ-BNN-ĐMDN (10/10/2011)
228 KB
313 Loại văn bản: Công văn - Số: 2920/BNN-ĐMDN
Công văn : Báo cáo một số thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
2920/BNN-ĐMDN (10/10/2011)
212 KB
314 Loại văn bản: Quyết định - Số: 2372/QĐ-BTC
Quyết định : Thành lập Ban chỉ đạo đề án
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
2372/QĐ-BTC (07/10/2011)
1.4 MB
315 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 1617/CT-TTg
Chỉ thị : về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư nước ngoài trong thời gian tới.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
1617/CT-TTg (19/09/2011)
315 KB
316 Loại văn bản: Thông tư - Số: 132/2001/TT-BTC
Thông tư : Hướng dẫn phương pháp xác định giá trị vườn cây cao su khi cổ phần hóa.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
132/2001/TT-BTC (28/09/2011)
125 KB
317 Loại văn bản: Thông tư - Số: 23/2011-TT-BLDTBXH
Thông tư : Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại,hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
23/2011-TT-BLDTBXH (16/09/2011)
193 KB
318 Loại văn bản: Nghị định - Số: 86/2011-NĐ-CP
Nghị định: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh Tra.
Nơi ban hành: Chính phủ
86/2011-NĐ-CP (22/09/2011)
1.3 MB
319 Loại văn bản: Công văn - Số: 2641/BNN-ĐMDN
Công văn : Thực hiện Kế hoạch năm 2011 và thông qua Báo cáo kế hoạch 2012.
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
2641/BNN-ĐMDN (13/09/2011)
210 KB
320 Loại văn bản: Quyết định - Số: 51/2011-QĐ-TTg
Quyết định : Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
51/2011-QĐ-TTg (12/09/2011)
242 KB