logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
321 Loại văn bản: Thông tư - Số: 09/2011/TT-BKHĐT
Thông tư : Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn.
Nơi ban hành: Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
09/2011/TT-BKHĐT (07/09/2011)
1.1 MB
322 Loại văn bản: Nghị định - Số: 75/2011-NĐ-CP
Nghị định : Về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.
Nơi ban hành: Chính phủ
75/2011-NĐ-CP (30/08/2011)
673 KB
323 Loại văn bản: Quyết định - Số: 1483/QĐ-TTg
Quyết định : Ban hành Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
1483/QĐ-TTg (26/08/2011)
87 KB
324 Loại văn bản: Nghị định - Số: 73/2011/NĐ-CP
Nghị định:Quy định xử phạt vi phạm hành chính về tiết kiệm và hiệu quả.
Nơi ban hành: Chính phủ
73/2011/NĐ-CP (24/08/2011)
1.4 MB
325 Loại văn bản: Thông tư - Số: 31/TT-BCT
Thông tư : Quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản.
Nơi ban hành: Bộ Công Thương
31/TT-BCT (19/08/2011)
234 KB
326 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 1474-CT-TTg
Chỉ thị: Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
1474-CT-TTg (24/08/2011)
188 KB
327 Loại văn bản: Nghị định - Số: 70/2011/NĐ-CP
Nghị định : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
Nơi ban hành: Chính phủ
70/2011/NĐ-CP (22/08/2011)
364 KB
328 Loại văn bản: Quyết định - Số: 44/2011-QĐ-TTg
Quyết định : Ban hành danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
44/2011-QĐ-TTg (18/08/2011)
364 KB
329 Loại văn bản: Nghị quyết - Số: 08/2011/QH13
Ban hành bổ sung một số giẢi pháp về thuế nhầm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân
Nơi ban hành: Quốc hội
08/2011/QH13 (06/08/2011)
7 KB
330 Loại văn bản: Công văn - Số: 4113/BNN-HTQT
Xin visa cho người nước ngoài
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
4113/BNN-HTQT (18/08/2011)
577 KB