logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
391 Loại văn bản: Thông tư - Số: 242/2009/TT-BTC
Hướng dẫn thi hành một số điều của Quy chế quản lý tài chính của cty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/2/2009 của Chính phủ
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
242/2009/TT-BTC (30/12/2009)
5 MB
392 Loại văn bản: Thông tư - Số: 58/2009/TT-BNNPTNT
Hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
58/2009/TT-BNNPTNT (09/09/2009)
1.7 MB
393 Loại văn bản: Quyết định - Số: 750/QĐ-TTg
Phê duyệt Quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
Nơi ban hành: Thủ tướng chính phủ
750/QĐ-TTg (03/06/2009)
1.1 MB
394 Loại văn bản: Thông báo - Số: 0839/TM-XNK
Tiêu chí xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2005
Nơi ban hành: Bộ Thương Mại
0839/TM-XNK (13/09/2005)
1.3 MB
395 Loại văn bản: Quyết định - Số: 02/2002/QĐ-BTM
Quyết định về việc ban hành quy chế xét thưởng xuất khẩu
Nơi ban hành: Bộ Thương Mại
02/2002/QĐ-BTM (20/01/2002)
1.2 MB
396 Loại văn bản: Thông tư - Số: 55/2005/TTLT-BNV-VPCP
Thông tư Liên tịch 55/2005/TTLT-BNV-VPCP của Bộ Nội vụ & Văn phòng Chính phủ ngày 06/05/2005 hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ & Văn phòng Chính phủ
55/2005/TTLT-BNV-VPCP (06/05/2005)
46 KB
397 Loại văn bản: Quyết định - Số: QĐ 279/2005/QĐ-TTg
QUYẾT ĐỊNH của Thủ tướng Chính phủ số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 Về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010
Nơi ban hành: Chính phủ
QĐ 279/2005/QĐ-TTg (03/11/2005)
16 KB
398 Loại văn bản: Thông tư - Số: 33/2005/TT-BTC
THÔNG TƯ của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
33/2005/TT-BTC (29/04/2005)
88 KB
399 Loại văn bản: Thông tư - Số: 82/2003/TT-BTC
Thông tư của Bộ Tài chính số 82/2003/TT-BTC ngày 14 tháng 08 năm 2003 hướng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
82/2003/TT-BTC (14/08/2003)
4 KB
400 Loại văn bản: Luật - Số: 14/2003/QH11
Luật của Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 14/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 về doanh nghiệp nhà nước
Nơi ban hành: Quốc hội
14/2003/QH11 (26/11/2003)
39 KB