logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Nguyễn Văn Thắng
Tổng Giám đốc:   Đỗ Minh Tuấn
Địa chỉ :   Xã Xuân lập, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:   061 3724444
Fax :   061 3724123
E-mail :   dn@donaruco.vn
Website :   www.donaruco.vn
Lĩnh vực hoạt động
Trồng, khai thác, chế biến và kinh doanh mủ cao su thiên nhiên.
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ