logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
1 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 06/CT-TTg
Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
06/CT-TTg (19/02/2021)
354 KB
2 Loại văn bản: Công văn - Số: 172/UBQLV-VP
V/v Lịch trực Tết Nguyên đán 2021
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
172/UBQLV-VP (09/02/2021)
577 KB
3 Loại văn bản: Công văn - Số: 232/TTCP-C.IV
V/v thực hiện công tác PCTN và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Tân Sửu
Nơi ban hành: Thanh tra chính phủ
232/TTCP-C.IV (05/02/2021)
63 KB
4 Loại văn bản: Công văn - Số: 141/UBQLV-VP
V/v tổ chức công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
141/UBQLV-VP (05/02/2021)
89 KB
5 Loại văn bản: Công văn - Số: 111/UBQLV-PCKS
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
111/UBQLV-PCKS (29/01/2021)
4.3 MB
6 Loại văn bản: Kế hoạch - Số: 45/KH-BCĐTU
V/v triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021
Nơi ban hành: Khác ...
45/KH-BCĐTU (07/01/2021)
297 KB
7 Loại văn bản: Công văn - Số: 8916/BKHĐT-ĐTNN
V/v hướng dẫn tạm thời về mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
Nơi ban hành: Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
8916/BKHĐT-ĐTNN (31/12/2020)
71 KB
8 Loại văn bản: Quyết định - Số: 2276/QĐ-TTG
V/v ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
2276/QĐ-TTG (31/12/2020)
1.2 MB
9 Loại văn bản: Công văn - Số: 3845/BCH-TM
V/v phối hợp đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới
Nơi ban hành: Khác ...
3845/BCH-TM (31/12/2020)
10 Loại văn bản: Thông báo - Số: 31-VPCP
V/v kết luận Hội nghị trực tuyến đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và vấn đề việc làm,mức sống, điều kiện làm việc của công nhân lao động
Nơi ban hành: Văn phòng Chính Phủ
31-VPCP (01/01/2021)
490 KB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »