logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
1 Loại văn bản: Thông báo - Số: 3120/TB-CSVN
V/v kết luận của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
3120/TB-CSVN (20/11/2020)
368 KB
2 Loại văn bản: Thông báo - Số: 46/TB-UBQLV
V/v kết luận của Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh tại Hội nghị về xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của các tập đoàn, tổng công ty
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
46/TB-UBQLV (13/11/2020)
130 KB
3 Loại văn bản: Công văn - Số: 6107-CV/BNCTW
V/v thông báo hiện tượng mạo danh cán bộ Ban Nội chính Trung ương chào bán sách, sổ công tác
Nơi ban hành: Bộ ngành Trung ương
6107-CV/BNCTW (03/11/2020)
43 KB
4 Loại văn bản: Công văn - Số: 40/CĐUBQLV
V/v ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
40/CĐUBQLV (05/11/2020)
120 KB
5 Loại văn bản: Thông báo - Số: 183/TB-CSVN
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp với chủ đề "Cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế"
Nơi ban hành: Văn phòng Chính Phủ
183/TB-CSVN (15/05/2020)
255 KB
6 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 20/CT-TTg
V/v tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
20/CT-TTg (07/05/2020)
327 KB
7 Loại văn bản: Quyết định - Số: 177/QĐ-UBQLV
V/v ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh cả công dân, cơ quan, tổ chức, đơn vị
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
177/QĐ-UBQLV (15/04/2020)
578 KB
8 Loại văn bản: Quyết định - Số: 176/QĐ-UBQLV
V/v ban hành Nội quy tiếp công dân của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
176/QĐ-UBQLV (15/04/2020)
139 KB
9 Loại văn bản: Thông báo - Số: 154/TB-VPCP
V/v kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19
Nơi ban hành: Văn phòng Chính Phủ
154/TB-VPCP (12/04/2020)
219 KB
10 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 02/CT-UBQLV
V/v thực hiện các biện pháp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
02/CT-UBQLV (03/04/2020)
186 KB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »