logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Hội Thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su

Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su 2018

Thông báo (số 2) v/v tổ chức Hội thi Bàn tay vàng


1. Thời gian dự kiến tổ chức Hội thi

2. Các đơn vị đăng ký Hồ sơ

3. các Thí sinh người nước ngoài về dự thi phải có Hộ chiếu còn hiệu lực của nước sở tại

4. Các đơn vị gửi báo cáo tình hình thực hiện phong trào "Luyện tay nghề - thi thợ giỏi" các cấp của đơn vị".

Bản đồ tổng thể


Quyết định thành lập các Tiểu Ban Hội thi


195/QĐ-CSVN, ngày 06/3/2018 - Quyết định thành lập các Tiểu Ban Hội thi Bàn tay vàng 2018

Bộ đề Lý thuyết (tiếng Việt)


Bộ đề Lý thuyết (tiếng Lào)


Bộ đề Lý thuyết (tiếng Campuchia)


Công văn Ban hành Bộ đề thi Lý thuyết


Công văn Ban hành Bộ đề thi Lý thuyết

Logo


 

file Logo Hội thi Bàn tay vàng - 2018 (độ phân giải cao) -  Tải về...

Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su 2016

Hội Thi Thợ Giỏi Thu Hoạch Mủ ngành cao su năm 2014

Hội Thi Thợ Giỏi Thu Hoạch Mủ ngành cao su năm 2012

Hội Thi Thợ Giỏi Thu Hoạch Mủ ngành cao su năm 2010

Hội Thi Thợ Giỏi 2008

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ