logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Hội Thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su

Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su 2022

Kết luận cuộc họp của Phó Tổng Giám đốc Lê Thanh Tú - Trưởng ban tổ chức Hội thi bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su lần thứ 13 năm 2022 tại cuộc họp với các Tiểu ban phục vụ Hội thi


Kết luận cuộc họp của Phó TGĐ Lê Thanh Tú - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su lần thứ 13 năm 2022 tại cuộc họp với các Tiểu ban phục vụ Hội thi tháng 9/2022


Thông báo v/v tổ chức thiết kế xe hoa và diễu hành Chào mừng và Cổ động Hội thi Bàn Tay vàng thu hoạch mủ cao su năm 2022


Thông báo v/v tổ chức thiết kế xe hoa và diễu hành Chào mừng và Cổ động Hội thi Bàn Tay vàng thu hoạch mủ cao su năm 2022

Tổ chức Hội thi Bàn tay vàng lần thứ 13 (2086/CSVN-QLKT, ngày 02/8/2022)


LOGO Hội thi Bàn tay vàng (2022)


Quyết định các Tiểu ban phục vụ Hội thi


1/ Tiểu ban Nội dung - Giám khảo

2/ Tiểu ban Khánh Tiết - Hậu cần

3/ Tiểu ban Tổ chức - Tuyên truyền - Khen thưởng

Quyết định Ban chỉ đạo và Ban Tổ chức Hội thi


Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su 2020

Danh sách Thí sinh tham dự


Danh sách:

http://hoithinganh.rubbergroup.vn/2020/thongke/dsthisinh.php

Ban Tổ chức Hội thi phát hành Bộ đề hoàn chỉnh (chính thức)


Kết luận cuộc họp của Phó TGĐ Lê Thanh Tú - Trưởng ban Tổ chức Hội thi Thợ giỏi thu hoạch mủ ngành Cao su năm 2020 (22/10/2020)


Kết luận cuộc họp của Phó TGĐ Lê Thanh Tú - Trưởng ban Tổ chức Hội thi Thợ giỏi thu hoạch mủ ngành Cao su năm 2020 (14/09/2020)


Logo Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su năm 2020


V/v tổ chức Hội thi bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su lần thứ 12 năm 2020


Kết luận của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trần Ngọc Thuận tại buổi họp Ban chỉ đạo tổ chức Hội thi


V/v ban hành Nội quy Quy chế chính thức


V/v thành lập các Tiểu ban Hội thi thợ giỏi


V/v thành lập Ban chỉ đạo, Tổ chức Hội thi


V/v tổ chức Hội thi bàn tay vàng khai thác mủ cao su lần thứ 12 năm 2020


Kết luận của Phó TGĐ Lê Thanh Tú tại buổi họp Ban Tổ chức


Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su 2018

Ban hành Nội quy - Quy chế


Thông báo (số 3)


1. Thời gian dự kiến tổ chức Hội thi: từ 08/12/2018 đến 11/12/2018

2. Danh sách các đơn vị đăng ký

3. Yêu câu các đơn vị đăng ký Danh sách thí sinh:

- Bằng văn bản chính thức.

- Đăng ký trực tiếp trên website Tập đoàn:

http://hoithinganh.rubbergroup.vn/

4. Các đơn vị gửi báo cáo giới thiệu đơn vị.

Đăng ký thí sinh (theo đường dẫn bên dưới)


http://hoithinganh.rubbergroup.vn/

Thông báo (số 2) v/v tổ chức Hội thi Bàn tay vàng


1. Thời gian dự kiến tổ chức Hội thi

2. Các đơn vị đăng ký Hồ sơ

3. các Thí sinh người nước ngoài về dự thi phải có Hộ chiếu còn hiệu lực của nước sở tại

4. Các đơn vị gửi báo cáo tình hình thực hiện phong trào "Luyện tay nghề - thi thợ giỏi" các cấp của đơn vị".

Bản đồ tổng thể


Quyết định thành lập các Tiểu Ban Hội thi


195/QĐ-CSVN, ngày 06/3/2018 - Quyết định thành lập các Tiểu Ban Hội thi Bàn tay vàng 2018

Bộ đề Lý thuyết (tiếng Việt)


Bộ đề Lý thuyết (tiếng Lào)


Bộ đề Lý thuyết (tiếng Campuchia)


Công văn Ban hành Bộ đề thi Lý thuyết


Logo


 

file Logo Hội thi Bàn tay vàng - 2018 (độ phân giải cao) -  Tải về...

Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su 2016

Hội Thi Thợ Giỏi Thu Hoạch Mủ ngành cao su năm 2014

Hội Thi Thợ Giỏi Thu Hoạch Mủ ngành cao su năm 2012

Hội Thi Thợ Giỏi Thu Hoạch Mủ ngành cao su năm 2010

Hội Thi Thợ Giỏi 2008

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ