logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Hội thi Tiếng hát Công nhân Cao su

Hội thi Tiếng hát Công nhân Cao su 2023

KH Liên tịch Hội thi Tiếng hát Công nhân Cao su năm 2023


Kế hoạch Liên tịch Hội thi "Tiếng hát Công nhân Cao su" năm 2023 (Số 616/KHLT-CSVN-CĐCS, ngày 13/10/2023)

Hội thi Tiếng hát Công nhân Cao su 2017

Khu vực 5 - Bà Rịa - Vũng Tàu


Khu vực 4 - TP. HCM


Thông báo

Khu vực 3 - Bình Phước


Khu vực 2 - Nghệ An


Thông báo

Khu vực 1 - Hà Giang


Thông báo

Tiếng hát Công nhân Cao su năm 2017


Kế hoạch liên tịch V/v tổ chức Hội diễn: Tiếng hát Công nhân Cao su năm 2017

Hội thi Tiếng hát Công nhân Cao su 2015

Hội diễn Nghệ thuật CNVCLĐ 2013

Hội diễn Nghệ thuật CNVCLĐ 2011

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ