logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Hội thi Tiếng hát Công nhân Cao su

Hội thi Tiếng hát Công nhân Cao su 2017

Khu vực 5 - Bà Rịa - Vũng Tàu


Thông báo

Khu vực 4 - TP. HCM


Thông báo

Khu vực 3 - Bình Phước


Thông báo

Khu vực 2 - Nghệ An


Thông báo

Khu vực 1 - Hà Giang


Thông báo KV 1

Tiếng hát Công nhân Cao su năm 2017


Kế hoạch liên tịch V/v tổ chức Hội diễn: Tiếng hát Công nhân Cao su năm 2017

Hội thi Tiếng hát Công nhân Cao su 2015

Hội diễn Nghệ thuật CNVCLĐ 2013

Hội diễn Nghệ thuật CNVCLĐ 2011

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ