logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Tuổi trẻ ngành cao su

Năm 2015: Liên hoan TNTT lần thứ XIV - Thanh niên tiêu biểu lần III - Sao Vàng Cao su lần XII

Năm 2014: Sao Vàng Cao Su lần thứ XI - Thanh niên tiêu biểu lần II

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ