logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Vận động sáng tác về ngành Cao Su
Chào Năm Mới 2013 - năm thứ 116 cây cao su có mặt ở Việt Nam,
tiến tới kỷ niệm 84 năm ngày Truyền thống Ngành Cao Su Việt Nam (ngày 28/10/1929 - 28/10/2013).
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam mở Cuộc vận động sáng tác Thơ – Ký – Nhạc của Ngành Cao su Việt Nam.

KẾT QUẢ CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC NGÀNH CAO SU

1/ CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC 2013:

2/ BÀI THAM DỰ CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC 2013:

3/ BÀI THAM KHẢO:

4/ BÌNH CHỌN:

5/ KẾT QUẢ:

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ