logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
61 Loại văn bản: Công văn - Số: 1439/BTC-TCDN
V/v trả lời kiến nghị tại Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
1439/BTC-TCDN (30/01/2019)
121 KB
62 Loại văn bản: Thông tư - Số: 02/2019/TT-BNV
Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
02/2019/TT-BNV (24/01/2019)
1.1 MB
63 Loại văn bản: Thông tư - Số: 01/2019/TT-BNV
Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
01/2019/TT-BNV (24/01/2019)
876 KB
64 Loại văn bản: Thông tư - Số: 31/2018-TT-BLĐTBXH
Thông tư v/v quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
31/2018-TT-BLĐTBXH (26/12/2018)
667 KB
65 Loại văn bản: Nghị định - Số: 10/2019-NĐ-CP
Nghị định v/v thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước.
Nơi ban hành: Chính phủ
10/2019-NĐ-CP (30/01/2019)
1016 KB
66 Loại văn bản: Công điện - Số: 160/CĐ-TTg
Công điện v/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
160/CĐ-TTg (11/02/2019)
238 KB
67 Loại văn bản: Công văn - Số: 120/TTCP-C.IV
Triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà và nhận quà
Nơi ban hành: Thanh tra chính phủ
120/TTCP-C.IV (28/01/2019)
73 KB
68 Loại văn bản: Nghị định - Số: 04/2019/NĐ-CP
V/v quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
Nơi ban hành: Chính phủ
04/2019/NĐ-CP (11/01/2019)
961 KB
69 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 01/CT-TTg
Tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
01/CT-TTg (05/01/2019)
546 KB
70 Loại văn bản: Thông tư - Số: 03/2018-TT-BNV
Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
03/2018-TT-BNV (06/03/2018)
2.2 MB
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »