Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Trương Công Tuyên
Tổng Giám đốc:   Phạm Đình Luyến
Địa chỉ :   01 Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Phú Hoà, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
Điện thoại:   059 3845553
Fax :   059 3845554
E-mail :   cotycaosuchupah@gmail.com
Website :   www.chupaco.com.vn
Lĩnh vực hoạt động
Trồng mới, chăm sóc, khai thác, chế biến mủ cao su, cà phê, hồ tiêu, sản xuất gỗ thành phẩm; Sản xuất phân bón; Thương nghiệp bán buôn và trực tiếp xuất khẩu; Liên doanh đầu tư trồng cao su trên nước bạn Lào, Camphuchia và đầu tư các ngành nghề Dịch vụ, Công nghiệp, Thủy điện trong và ngoài nước.
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ