logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Đặng Đức Tri
Tổng Giám đốc:   Phạm Duy Muôn
Địa chỉ :   420 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
Điện thoại:   059. 3851159
Fax :   059. 3851244
E-mail :   ctycaosucs@dng.vnn.vn
Website :  
Lĩnh vực hoạt động
1. Trồng trọt; 2. Công nghiệp hoá chất phân bón và cao su; 3. Thương nghiệp bán buôn; 4. Khai hoang xây dựng vườn cây; 5. Kinh doanh, chế biến nông sản; 6. Xây láp các kiến trúc công trình xây dựng, công nghiệp và giao thông; 7. Đầu tư xây dựng, quản lý, khai hoang và kinh doanh công trình thủy lợi, gia thông; 8. Khai hoang, chế biến và sản xuất các sản phẩm từ gỗ; 9. Khai thác và thu gom than bùn.
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ