Hiệp Hội Cao su Việt Nam
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Trần Ngọc Thuận
Tổng Giám đốc:  
Địa chỉ :   80A Lý Chiến Thắng, phường Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại:   028.39322605
Fax :   028.39320372
E-mail :   office@vra.com.vn
Website :  
Lĩnh vực hoạt động
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ