logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


CTCP Gỗ Đồng Phú
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :  
Tổng Giám đốc:   Hoàng Đình Huy
Địa chỉ :   Khu Công nghiệp Đồng Xoài I, Xã Tân Thành, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại:   02713813277
Fax :   02713813899
E-mail :  
Website :  
Lĩnh vực hoạt động
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ