logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


Trung tâm Y tế Ngành Cao su
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :  
Tổng Giám đốc:   Lê Quốc Chính
Địa chỉ :   410 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại:   (028) 38121366
Fax :   (028) 38121663
E-mail :   vanphongytcs@gmail.com
Website :  
Lĩnh vực hoạt động
- Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Tập đoàn về công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ công nhân viên và gia thuộc ngành Cao su. - Xây dựng, hướng dẫn kiểm tra và tổ chức thực hiện kế hoạch sự nghiệp Y tế của ngành Cao su theo phân cấp của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. - Quản lý điều hành các tổ chức Y tế (khám, chữa bệnh), công tác Y học lao động và Y tế cơ sở của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn theo phân cấp của Tập đoàn và hướng dẫn chuyên môn của ngành Y tế (kể cả Y tế ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế địa phương). - Tổ chức tham gia, đào tạo chuyên môn, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ khám, chữa bệnh cho Cán bộ Y tế Cao su. - Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, báo cáo định kỳ các hoạt động y tế ngành Cao su theo quy định của Nhà nước.
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ