logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :  
Tổng Giám đốc:   Lê Văn Kích (Hiệu trưởng)
Địa chỉ :   1428 đường Phú Riềng Đỏ, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại:   84 651 3879 787
Fax :   84 651 3870 291
E-mail :   caodangcaosu@ric.edu.vn
Website :   ric.edu.vn
Lĩnh vực hoạt động
Đào tạo
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ