logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :  
Tổng Giám đốc:   Phạm Hải Dương
Địa chỉ :   236 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:   (028) 39326312 - 39326313
Fax :   (028) 39326314
E-mail :   rriv@rriv.org.vn
Website :   www.rriv.org.vn
Lĩnh vực hoạt động
Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật KH-CN các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp cao su thiên nhiên.
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ