logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


CTCP Cao su Tây Ninh
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Phạm Văn Hỏi Em
Tổng Giám đốc:   Nguyễn Hồng Thái
Địa chỉ :   Quốc lộ 22B, Ấp Đá Hàng, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:   066 385 3606
Fax :   066 385 3608
E-mail :   trc@taniruco.com
Website :   www.taniruco.com
Lĩnh vực hoạt động
Trồng, đầu tư, chăm sóc, khai thác, chế biến cao su thiên nhiên và tiêu thụ sản phẩm. Chế biến xuất nhập khẩu gỗ, sản xuất cây cao su giống. Kinh doanh nhiên liệu tổng hợp. Kiểm nghiệm cao su cốm khối kỹ thuật các loại và cao su ly tâm.
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ