logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


CTCP Cao su Yên Bái
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Phạm Hải Dương
Tổng Giám đốc:   Phan Thúc Hào
Địa chỉ :   thôn 2, xã Tân Thịnh, Tp. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Điện thoại:   (29) 3888884
Fax :   (29) 3888880
E-mail :  
Website :  
Lĩnh vực hoạt động
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ