logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Trần Hoàng Long
Tổng Giám đốc:   Lê Văn Vui
Địa chỉ :   Phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Điện thoại:   0651 3666 181 - 3666 324
Fax :   0651 3666 222
E-mail :   blrc@binhlongrubber.vn
Website :   www.binhlongrubber.vn
Lĩnh vực hoạt động
- Trồng, khai thác, chế biến, thương nghiệp buôn bán mủ và các dịch vụ cho việc phát triển cao su; - Phát triển công nghiệp hóa chất sản xuất phân bón và sơ chế mủ cao su; - Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; - Đầu tư thi công xây dựng công trình giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật cho các nhà đầu tư thuê. Liên doanh SX trong các KCN; - Kinh doanh phát triển nhà và các công trình dịch vụ KCN và kinh doanh địa ốc; - Kinh doanh sản xuất gia công và liên doanh sản xuất từ mủ cao su và nguyên liệu gỗ các loại; - Đầu tư các dự án, đầu tư tài chính;
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ