logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


CTCP Cao su Hoàng Anh - Mang Yang
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Lê Đình Bửu
Tổng Giám đốc:   Trần Xuân Thịnh
Địa chỉ :   Phường II, Labanseak, TP Ban lung, tỉnh Rattanakiri, Vương Quốc Campuchia
Điện thoại:   855 756.666.991
Fax :   855 75.974.227
E-mail :   hmk855@yahoo.com
Website :  
Lĩnh vực hoạt động
Đầu tư phát triển cao su, chế biến mủ.
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ