logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Lưu Thế Doanh
Tổng Giám đốc:   Lê Tiến Vượng
Địa chỉ :   Thôn Phú Thịnh, Xã Phú Riềng, Huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
Điện thoại:   06513.777971 - 06513.777270
Fax :   06513.777758 - 06513.777901
E-mail :   phurieng@phuriengrubber.vn
Website :   www.phuriengrubber.vn
Lĩnh vực hoạt động
Trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến và kinh doanh xuất nhập khẩu cao su
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ