logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


CTCP Phát triển đô thị và KCN Cao su Việt Nam
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Phạm Trung Thái
Tổng Giám đốc:   Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ :   165 Bạch Đằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại:   (0320) 3838025
Fax :   (0320) 3838024
E-mail :   info@vinaruco.com.vn
Website :   vinaruco.com.vn
Lĩnh vực hoạt động
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ