logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


CTCP Thương mại Dịch vụ và Du lịch Cao su
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :  
Tổng Giám đốc:   Nguyễn Hữu Đức (Phó Tổng Giám đốc Phụ trách điều hành)
Địa chỉ :   Số 5 Đại lộ Hòa Bình, Phường Trần Phú, TP. Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:   (033) 3772057
Fax :   (033) 3887 544
E-mail :   rutratoco.mongcai@gmail.com
Website :   www.dulichcaosu.com
Lĩnh vực hoạt động
Kinh doanh xuất nhập khẩu cao su, Dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn …
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ