logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


CTCP Cao su Bình Long - Tà Thiết
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Nguyễn Văn Long
Tổng Giám đốc:   Mai Viết Cường
Địa chỉ :   Xã Lộc Tấn, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại:   06513.607.639
Fax :   06513.682.949
E-mail :   binhlongtathietrubber@yahoo.com.vn
Website :  
Lĩnh vực hoạt động
Trồng cây cao su Khai thác đá, cát , sỏi, đất sét Xây dựng nhà các loại: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp Chuẩn bị mặt bằng: San lấp mặt bằng Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ: Xây dựng công trình giao thông cầu đường. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Xây dựng công trình thủy lợi Trồng rừng và chăm sóc rừng Khai thác gỗ: Khai thác gỗ cao su và gỗ rừng trồng Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh: Chế biến cao su Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Mua bán nguyên liệu sản phẩm cây cao su Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ: Chế biến gỗ cao su và gỗ rừng trồng. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: Mua bán gỗ cao su, gỗ rừng trồng
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ