logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Hoàng Văn Nhơn
Tổng Giám đốc:   Nguyễn Văn Hiền
Địa chỉ :   Xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam
Điện thoại:   02623675138
Fax :   02623675251
E-mail :   cskrongbuk@gmail.com
Website :   www.caosukrongbuk.com.vn
Lĩnh vực hoạt động
+ Trồng cây cao su, cà phê, cây nông nghiệp ngắn ngày. + Mua bán, xuất nhập khẩu: Cao su, vật tư, thiết bị ngành cao su; cà phê, nông sản, thực phâm. + Chế biến cà phê, nông sản. + Chăn nuôi, mua bán bò giống, bò thịt. + Dịch vụ du lịch. + Hoạt động dịch vụ chăn nuôi. Hoạt động dịch vụ nông nghiệp + Sản xuất phân bón. + Trồng rừng và khai thác gỗ. + Đại lý mua bán xăng, dầu và các sản phẩm liên quan.
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ