logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


CTCP VRG Đá Bình Định
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :  
Tổng Giám đốc:  
Địa chỉ :   Khu vực 6, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định
Điện thoại:  
Fax :   84 56 3841202
E-mail :   dabinhdinh@vnn.vn
Website :   www.binhdinhgranite.com
Lĩnh vực hoạt động
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ