logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


CTCP KCN Bắc Đồng Phú
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Huỳnh Hữu Tín
Tổng Giám đốc:   Phạm Phi Điểu
Địa chỉ :   Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
Điện thoại:   06513 833 833
Fax :   06513 833 838
E-mail :   bacdongphu@bdp.vn
Website :   www.bdp.com.vn
Lĩnh vực hoạt động
Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp.
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ