logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


CTCP Gỗ Dầu Tiếng
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :  
Tổng Giám đốc:   Nguyễn Thành Được
Địa chỉ :   Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:   0650.3522 626, 0650.3521 969
Fax :   0650.3522 101
E-mail :  
Website :  
Lĩnh vực hoạt động
Chế biến gỗ cao su.
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ