logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Ngành cao su tự nhiên vẫn chưa thoát khó 15/10/2013

Giá cao su đã hồi phục nhẹ

So với tháng 7/2013, giá cao su xuất khẩu đã bật trở lại sau khi chạm đáy. Trong tháng 9, giá cao su bình quân ở mức 2.429 USD/tấn, tăng đáng kể so với mức 2.218 USD/ tấn của tháng 7.

So với đầu năm, giá cao su đã giảm 21,4%. Tuy nhiên so với cùng kỳ, giá giảm 11,8%. Trong 8 tháng đầu năm 2013, Việt Nam xuất khẩu 610.000 tấn đạt giá trị 1,46 tỷ USD. Giá bán bình quân là 2.393 USD/tấn, giảm 17,7% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, mức giá này vẫn thấp hơn mức giá được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đặt ra đầu năm là 3.000 USD/tấn.

Nguyên nhân, Trung Quốc (thị trường chiếm 35% nhu cầu cao su tự nhiên toàn cầu) có thể sẽ tăng dự trữ cùng với việc doanh số bán xe ở Trung Quốc và Ấn Độ đang được cải thiện. Ngoài ra, sự thiếu hụt về nguồn cung tạm thời của Malaysia và Ấn Độ cũng giúp cho giá cao su hồi phục.

Theo tổng hợp của Bloomberg, giá cao su có thể đạt 3.100 USD/ tấn cuối năm nay. Trong khi đấy, một công ty tư vấn tại Anh ước tính giá cao su có thể đạt 3.300 USD/tấn trong năm 2014. Tuy nhiên, trong thời gian tới, khả năng suy giảm tăng trưởng của Trung Quốc sẽ là yếu tố có ảnh hưởng tới giá cao su.

Tình hình SXKD của các doanh nghiệp ngành trong 9 tháng

CTCP Cao su Phước Hòa (mã PHR - HOSE)

Trong 9 tháng đầu năm, sản lượng của PHR đạt 20,26 nghìn tấn, giảm 6,4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá bán giảm từ 67 triệu đồng xuống còn 55,6 triệu đồng/tấn. Kết thúc 9 tháng năm 2013, doanh thu của PHR đạt 1.136 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 256 tỷ đồng, đạt 51,5% kế hoạch cả năm. PHR sẽ điều chỉnh mục tiêu 2013 do giá cao su giảm dưới mức giá mục tiêu của VRG.http://images.ndh.vn/Images/Uploaded/Share/2013/10/14/1aePHRKQKD20131014.png

Tuy vậy, mục tiêu trả cổ tức 30% vẫn có thể hoàn thành. SSI Resarch dự đoán năm 2013, doanh thu thuần của PHR đạt 1.721 tỷ đồng giảm 22,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận đạt 385 tỷ đồng, giảm 36,4% so với cùng kỳ.

CTCP Cao su Đồng Phú (mã DPR - HOSE)

Lũy kế 9 tháng, sản lượng của DPR đạt 11,26 nghìn tấn, giảm 16% so với cùng kỳ. Giá bán đạt 55 triệu đồng/tấn, giảm 13% so với 9 tháng năm 2012. Tính chung, doanh thu của công ty đạt 642,6 tỷ đồng (-37% so với cùng kỳ) đạt 69% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 260 tỷ đồng (-37% so với cùng kỳ) đạt 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

http://images.ndh.vn/Images/Uploaded/Share/2013/10/14/203DPRKQKD20131014.png

SSI Research dự báo doanh thu 2013 đạt 1.195 tỷ đồng (giảm 13% so với cùng kỳ); lợi nhuận trước thuế 458 tỷ đồng (- 22% với cùng kỳ) thấp hơn so với kế hoạch 11%.
CTCP Cao su Tây Ninh (mã TRC - HOSE)

Sản lượng của TRC của đạt 8,34 nghìn tấn trong 3 quý năm 2013, giảm 20% so với cùng kỳ. Giá bình quân giảm 15% xuống 55,4 triệu đồng/tấn. Lũy kế 9 tháng doanh thu đạt 327 tỷ đồng, tương đương 51% kế hoạch cả năm và lợi nhuận trước thuế đạt 172 tỷ đồng (-32% so với cùng kỳ), hoàn thành 67% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

http://images.ndh.vn/Images/Uploaded/Share/2013/10/14/78bTRCKQKD20131014.png

Cả năm 2013, doanh thu của TRC đạt 733 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 281 tỷ đồng giảm 27,6 so với cùng kỳ và tăng nhẹ so với kế hoạch 257 tỷ đồng.

NDH

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ