logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Tăng trưởng xanh - xu hướng phát triển kinh tế VN 23/10/2013

http://www.vietnamplus.vn/avatar.aspx?ID=226486&at=0&ts=300&lm=635180546346070000

Theo GGGI, Việt Nam là quốc gia quan tâm sâu sắc tới tăng trưởng xanh và tài nguyên nước. (Ảnh: Hoàng Lâm/TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, tăng trưởng xanh, tiến tới nền kinh tế carbon thấp, làm giàu vốn tự nhiên đã trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam.

Định hướng tăng trưởng xanh, kinh tế xanh đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cụ thể hóa bằng Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2020.

Đây cũng là cơ sở quan trọng để Việt Nam từng bước chuyển đổi các lĩnh vực của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, trong đó có an ninh nguồn nước.

Đại diện GGGI cho biết, tổ chức này được thành lập cách đây một năm. Hiện Viện đang đề xuất nghiên cứu mối liên hệ giữa tài nguyên nước và tăng trưởng xanh ở khu vực sông Mekong.

Trong các quốc gia thuộc lưu vực sông Mekong, Việt Nam là quốc gia quan tâm sâu sắc tới tăng trưởng xanh và tài nguyên nước. Do vậy, GGGI mong muốn phối hợp với Việt Nam để thực hiện nghiên cứu này.

Trước đề xuất của GGGI, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cho rằng, việc nghiên cứu phải được lượng hóa cụ thể, đưa ra được những chính sách giúp phát triển kinh tế xanh, quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ là cơ quan đầu mối phối hợp với GGGI để tiến hành nghiên cứu và hiện thực hóa những chính sách đó vào cuộc sống./.

Lý Thanh Hương (TTXVN)

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ