logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

VRG tặng 100 triệu đồng cho quỹ khuyến học huyện Châu Thành, Long An 17/01/2014

Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam trao tiền hỗ trợ

Thông qua Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình và ông Lê Thanh Tâm, Tập đoàn cao su Việt Nam được biết, Đoàn ĐBQH tỉnh Long An đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho trẻ em nghèo hiếu học ở địa phương. Vì vậy, Tập đoàn cao su Việt Nam quyết định hỗ trợ cho Quỹ khuyến học huyện Châu Thành, Long An 100 triệu đồng để tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học có điều kiện đến trường.  

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh án Trương Hòa Bình cho biết, tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo, khuyến học, khuyến tài là truyền thống tốt đẹp, lâu đời của dân tộc ta. Ngày nay, Đảng và Nhà nước ta luôn xem trọng sự học, coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Hiếu học đã trở thành chuẩn mực về đạo đức của người Việt Nam và có sức lan tỏa rộng khắp. Đó không chỉ là nét đẹp của văn hóa dân tộc mà còn khơi dậy và bồi đắp nguồn tài nguyên quý giá vô tận của đất nước, đó là con người có tri thức và văn hóa.  

Thay mặt các cháu học sinh, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình cảm ơn tấm lòng của cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Cao su Việt Nam đã hỗ trợ cho Quỹ khuyến học huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Quang Trung

http://m.congly.com.vn/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ