logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Năm 2014, Việt Nam khai thác cao su tại Campuchia 21/01/2014

VRG sẽ trồng thêm 11.220 ha cao su ở Campuchia, hoàn thành chương trình phát triển 100.000 ha cao su ở nước bạn. Để chuẩn bị đón "dòng vàng trắng,” năm 2013, Công ty Hoàng Anh-Mang Yang K đã xây dựng nhà máy chế biến, không chỉ sản xuất cao su của công ty mà còn chế biến cao su tiểu điền và các doanh nghiệp khác trong vùng. Tính đến cuối năm 2013, tổng diện tích cao su của VRG trồng tại Campuchia là 78.622 ha, tại Lào là 18.958 ha.

Theo đánh giá của VRG, chương trình trồng cao su của Tập đoàn tại Lào và Campuchia không chỉ đem lại hiệu quả về mặt kinh tế mà cả về phương diện xã hội, quốc phòng an ninh.

Thu Minh

http://www.baomoi.com/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ