logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Chính sách thuế đối với hàng nông sản từ Campuchia 27/06/2013

Theo đó, thông tư bổ sung thêm một quy định đối với dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài để thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư, trồng nông sản tại các tỉnh của Campuchia, giáp biên giới Việt Nam trước ngày 31/12/2012.

Các dự án nói trên tiếp tục được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu và thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng thuộc Danh mục hàng nông sản chưa qua chế biến ban hành kèm theo Thông tư số 61/2006/TT-BTC cho thời gian còn lại của giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài tính từ ngày 31/12/2012 trở đi và phải đáp ứng thủ tục miễn thuế nhập khẩu quy định tại Điều 2 Thông tư số 201/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp nhà đầu tư điều chỉnh quy mô dự án, phần điều chỉnh tăng thêm thực hiện theo quy định của Thông tư 201/2012/TT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 3/8 tới.

TTXVN

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ