logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đồng Nai: Kiểm tra việc học tập và làm theo gương Bác tại Tổng công ty cao su Đồng Nai 28/06/2013

Nhìn chung, việc thực hiện Chỉ thị 03 tại Tổng công ty khá bài bản, đúng quy trình và kết quả đạt được khá toàn diện. Đơn vị đã xác định được những công việc cụ thể trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực, cụ thể; thể hiện rõ nhận thức và nêu gương của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động góp phần tạo hiệu quả tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế-chính trị tại đơn vị.

Việc thực hiện Chỉ thị 03 được đơn vị gắn với việc giải quyết những vấn đề cần làm ngay sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Từ đó tạo chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm, nề nếp, lề lối làm việc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên công nhân lao động được nâng lên.

Phát biểu kết luận sau kiểm tra, đồng chí Đặng Mạnh Trung đánh giá cao việc thực hiện Chỉ thị 03 tại Tổng công ty cao su Đồng Nai đã thực sự trở thành hành động tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân lao động. Đồng thời đề nghị Tổng công ty cần xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong công việc, cuộc sống hàng ngày; tạo sự lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông qua các việc làm cụ thể, thiết thực. Song song đó chú trọng phát hiện, nêu gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Hoàng Sơn

http://www.dnrtv.org.vn/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ