logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Phước Hòa lên kế hoạch lãi năm 2021 đạt 751 tỷ đồng, cổ tức 40% 03/02/2021

 

Phước Hòa lên kế hoạch lợi nhuận năm 2021 đạt 751 tỷ đồng, riêng quý I là 45 tỷ đồng. Kế hoạch cổ tức năm 2021 trên 40% mệnh giá, tương đương mức kế hoạch 2020.

 

Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch năm 2021 gồm tổng doanh thu công ty mẹ 1.921 tỷ đồng, lãi sau thuế 751 tỷ đồng; lần lượt giảm 15% và 35% so với thực hiện năm 2020. Đây là mức kế hoạch lợi nhuận thấp nhất của doanh nghiệp kể từ 2019, thời điểm bắt đầu chuyển đổi đất làm bất động sản khu công nghiệp. Chỉ tiêu cổ tức năm 2021 là trên 40% mệnh giá, bằng với kế hoạch 2020.

 

Với hoạt động sản xuất kinh doanh cao su, doanh nghiệp đề ra mục tiêu tiêu thụ 33.999 tấn mủ quy khô, giá bán bình quân 34 triệu đồng/tấn. Riêng với quý I, Cao su Phước Hòa dự kiến tiêu thụ 6.130 tấn, giá bán bình quân 42,9 triệu đồng/tấn.

 

Theo đó, đơn vị đưa ra kế hoạch tổng doanh thu công ty mẹ quý I là 280 tỷ đồng, gồm doanh thu kinh doanh cao su 263 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 45 tỷ đồng.

 

Quý I/2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 171 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 172 tỷ đồng, lần lượt giảm 20% và gấp 2,6 lần quý I/2019.

 

https://ndh.vn/ket-qua-kinh-doanh/cao-su-phuoc-hoa-len-ke-hoach-lai-nam-2021-dat-751-ty-dong-co-tuc-40-1285056.html

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ