logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Công đoàn Cao su Việt Nam chăm lo tốt đời sống đoàn viên, người lao động 31/08/2023

 

Ông Trần Công Kha, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam (VRG) đề nghị các cấp Công đoàn Cao su Việt Nam phải chủ động phối hợp chăm lo xây dựng, hoàn thiện và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong toàn Tập đoàn.

 

Công đoàn Caosu Việt Nam chăm lo tốt đời sống đoàn viên, người lao động

Ông Trần Công Kha - Chủ tịch HĐQT VRG (tứ ba từ phải qua) cùng lãnh đạo VRG tặng bức trướng cho Đại hội Công đoàn Caosu Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 -2028. Ảnh: Nam Dương

 

Tại Đại hội Công đoàn Caosu Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 -2028 diễn ra sáng nay (31.8), ông Trần Công Kha, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam - nhấn mạnh: Mặc dù hoạt động gặp nhiều khó khăn, nhưng nhiệm kỳ 2018 - 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Tập đoàn, của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; sự phối kết hợp đồng bộ với chuyên môn, các đoàn thể khác cùng cấp và LĐLĐ các tỉnh có đơn vị đóng chân trên địa bàn, đặc biệt với truyền thống của đội ngũ công nhân caosu luôn vượt qua khó khăn, đồng cam, cộng khổ, chia sẻ cùng doanh nghiệp.

 

Các cấp Công đoàn Caosu Việt Nam đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nổi bật là: Công đoàn các cấp đã chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, đẩy mạnh các hoạt động công đoàn với nhiều nội dung, hình thức phù hợp và thiết thực như tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến ngành, đến người lao động; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm đạt tỷ lệ cao; các hoạt động công đoàn được đẩy mạnh và ngày càng phát triển sâu rộng.

 

Công tác tuyên truyền, giáo dục được tăng cường, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân, lao động từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của ngành Cao su Việt Nam. Về thực hiện nhóm 20 chỉ tiêu của Công đoàn và nhóm chỉ tiêu Công đoàn phối hợp đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, công đoàn tổ chức rất nhiều chương trình để chăm lo tốt đời sống người lao động.

 

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam và Công đoàn Caosu Việt Nam trao tặng tượng trưng các “Mái ấm Công đoàn“; công trình “Ánh sáng Công đoàn” và hỗ trợ NLĐ bị tai nạn lao động. Ảnh: Đức Long

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam và Công đoàn Caosu Việt Nam trao tặng tượng trưng các “Mái ấm Công đoàn“; công trình “Ánh sáng Công đoàn” và hỗ trợ NLĐ bị tai nạn lao động. Ảnh: Đức Long

 

Dự báo trong những năm tới, tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, ông Kha đề nghị Công đoàn Caosu Việt Nam tiếp tục vận động toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ trong Tập đoàn đồng hành cùng Tập đoàn vượt qua mọi khó khăn, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh hàng năm, đồng thời chăm lo tốt đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 

Các cấp Công đoàn Caosu Việt Nam cần phải chủ động phối hợp cùng lãnh đạo chuyên môn cùng cấp, chăm lo xây dựng, hoàn thiện và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến cán bộ, CNVCLĐ, đẩy mạnh các hoạt động của tổ chức công đoàn để bảo vệ có hiệu quả quyền lợi của đoàn viên và người lao động.

 

"Các cấp Công đoàn Caosu Việt Nam cần sâu sát hơn nữa đối với đoàn viên, người lao động, nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng và bức xúc của đoàn viên, người lao động, nhất là những vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn; điều kiện công tác, để cùng chính quyền tìm biện pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc cho cán bộ, CNVCLĐ. Chú trọng đến việc vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho CNVCLĐ tham gia học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, góp phần vào mục tiêu trí thức hoá đội ngũ CNVCLĐ trong tình hình mới", ông Kha nhấn mạnh.

 

Công đoàn Caosu Việt Nam chăm lo tốt đời sống đoàn viên, người lao động (laodong.vn)

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ