logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Lãi ròng năm 2020 của DPR giảm 28% 23/02/2021

 

Theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 vừa công bố, CTCP Cao su Đồng Phú (HOSE: DPR) báo lãi sau thuế giảm 28% so với năm 2019, còn gần 147 tỷ đồng.

 

Trong năm 2020, doanh thu thuần của DPR tăng 5% so với năm trước, đạt gần 765 tỷ đồng. Ghi nhận hơn 81 tỷ đồng doanh thu từ sản phẩm tại chi nhánh gỗ và hơn 14 tỷ đồng từ hoạt động bán các sản phẩm tận thu từ gỗ trong khi năm 2019 không ghi nhận doanh thu từ 2 mục này. Tuy nhiên, do giá vốn tăng cao làm lợi nhuận gộp giảm 11%, còn gần 203 tỷ đồng.

 

Ở chiều ngược lại, doanh thu tài chính giảm 32%, còn hơn 42 tỷ đồng. Dù chi phí lãi vay giảm gần 46% nhưng chi phí tài chính vẫn gấp 5.6 lần năm trước, nguyên nhân do Công ty ghi nhận gần 4 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư.

 

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 8%, lên hơn 48 tỷ đồng trong khi chi phí bán hàng gần như đi ngang ở mức hơn 5 tỷ đồng.

 

Kết quả, lãi trước và sau thuế DPR trong năm 2020 giảm lần lượt 20% và 28%, còn gần 198 tỷ đồng và 147 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với kế hoạch năm, chỉ tiêu lãi trước thuế lại vượt gần 12% mục tiêu đã đề ra.

 

Kết quả kinh doanh hợp nhất của DPR trong năm 2020

Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

 

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của DPR giảm 5% so với đầu năm, còn gần 2,080 tỷ đồng. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm hơn 42%, còn xấp xỉ 209 tỷ đồng. Mặt khác, khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho tăng lần lượt 12% và 31%, đạt hơn 51 tỷ đồng và 79 tỷ đồng.

 

Cuối năm, Công ty không còn ghi nhận khoản vay nợ 61 tỷ đồng từ Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Phước. Điều này góp phần giảm nợ phải trả của DPR về gần 353 tỷ đồng, giảm 23% so với cuối năm 2019.

 

Diễn biến giá cổ phiếu DPR từ đầu năm 2020 đến nay. Đvt: Đồng

 

 

Nguồn: VietstockFinance

 

Trong năm 2020, cổ phiếu DPR giảm mạnh vào cuối tháng 3 theo đà chung của thị trường nhưng nhanh chóng phục hồi và tăng dần về cuối năm. Đà tăng của cổ phiếu DPR kéo dài qua đến đầu năm 2021 và quay đầu sau khi đạt đỉnh lịch sử trong phiên 15/01/2021. Chốt phiên 22/02, thị giá cổ phiếu DPR ở mức 48,400 đồng/cp, giảm gần 7% so với đỉnh lịch sử.

 

https://vietstock.vn/2021/02/lai-rong-nam-2020-cua-dpr-giam-28-737-829053.htm

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ